ETX Modules

posted in: ETX Modules | 0

ETX-A55E

ETX-A55E, ETX CPU Module with Onboard AMD® G-series APU

ETX-LN Rev A1.1

ETX CPU Module with Onboard Intel® Atom™ D525/N455 Processor

ETX-701

ETX CPU Module with AMD Geode™ LX Series Processor