Modular HMI Panel PC

posted in: Panel PC | 0

OMNI-2155-SKU

15.6” Modular Panel PC with Intel® 6th Generation i5-6300U/Celeron® 3955U Processor

OMNI-3105-BT

10.4” Modular HMI Panel PC with Intel® Celeron® J1900/ N2807 Processor                     .

OMNI-3125-BT

12.1” Modular HMI Panel PC with Intel® Celeron® J1900/ N2807 Processor                                                      .

OMNI-3155-BT

15” Modular HMI Panel PC with Intel® Celeron® J1900/ N2807 Processor                                                                                                                         .

 

OMNI-3175-BT

17” Modular HMI Panel PC with Intel® Celeron® J1900/ N2807 Processor                         .

OMNI-3195-BT

19” Modular HMI Panel PC with Intel® Celeron® J1900/ N2807 Processor                         .

OMNI-2155-BT

15.6″ Modular HMI Panel Computer with Intel Celeron J1900/ N2807 Processor, 2GB RAM is included                                                   .

OMNI-2215-BT

21.5″ Modular HMI Panel PC with Intel Celeron J1900/ N2807 Processor                                                                                                                   .

 

OMNI Series Modules- Panels

OMNI Series Modules- Panels                                                                                                              .

OMNI Series Modules- I/O Modules

OMNI Series Modules- I/O Modules                                                         .                                          .

OMNI Series Modules- CPU BOX Kit

OMNI Series Modules- CPU BOX Kit                                                                                                               .